Produkter och tjänster Om företaget Referenser

Bristol Babcock AB
Kokillgatan 1
Västerås

tel: 021-350 450
fax: 021-350 455

kontoret@bbsweden.com

 

Om företaget

Hos oss hittar du ett gäng glada ingenjörer. Vår platta organisation gör att vi alla är insatta i hela vårt utbud av tjänster. Vill du ta kontakt med oss direkt så är du välkommen att eposta eller ringa vår växel.

Anders Hedlund, VD och försäljningsansvarig. Det är Anders som ser till att alla dina problem med processstyrning försvinner.

Frank McNamara, utvecklingsansvarig. Frank är vår mjukvaru- och Linuxexpert, han kan ABACUS-systemet som ingen annan.

Magnus Hedlund, projektingenjör. Magnus är vårt tunga artilleri när det gäller att lösa problem.

Christian Hedberg, projektingenjör. Christian hjälper dig med installation, utbildning och idriftssättning.

Tomas Hedlund, ekonomiansvarig. Tomas ser till att du inte behöver betala en krona för mycket.

Bristol Babcock Sweden AB representerar Bristol Babcock Inc som finns representerad över hela världen.

Anders Hedlund

Frank McNamara   Magnus Hedlund

Christian Hedberg   Tomas Hedlund