Produkter och tjänster Om företaget Referenser

Bristol Babcock AB
Kokillgatan 1
Västerås

tel: 021-350 450
fax: 021-350 455

kontoret@bbsweden.com

 

Produkter och tjänster

Bristol Babcock AB erbjuder helhetslösningar och konsulttjänster för styrning och reglering av industriella processer. Våra lösningar utgår från ABACUS-systemet och OpenEnterprise, som kan tillämpas för styrningen av nästan alla typer av industriella processer. Vi har levererat till och har erfarenhet av läkemedelsindustri, fjärrvärme, vattenverk, avloppsverk samt inom pappersindustrin kokerier, mälderier, blekerier och pappersmaskiner.

Vi kan leverera:
  • Processoptimering
  • Hårdvara för styrning
  • Mjukvara för styrning
  • Support
  • Utbildning
  • Konsultverksamhet

Gamla anor, nya lösningar.