Produkter och tjänster Om företaget Referenser

Bristol Babcock AB
Kokillgatan 1
Västerås

tel: 021-350 450
fax: 021-350 455

kontoret@bbsweden.com


 

Referenser

Bristol Babcock har i över 100 år producerat produkter för mätning, övervakning och styrning av industriella processer. I Sverige har vi levererat styr- och reglersystem i över 20 år. Idag jobbar vi främst med avlopps- och vattenreningsverk.

En nöjd kund berättar: "Vi har två verk, varav ett som Bristol Babcock har hand om styrningen av. Det andra verket kan jag utan och innan, då det sällan går en driftsdag utan att något problem uppstår och vi själva måste reparera något. Men det verk ni styr satte vi i drift över fem år sedan och hittills har vi inte haft någon driftavbrott. Det är nästan lite trist att inte behöva veta mer än på och av-knappen".

Vi har levererat till bl.a.:

Gamla anor, nya lösningar.